Skip to main content

3. ДУШАТА МИ ИЗДИГА ТЕБ

ДУШАТА МИ ИЗДИГА ТЕБ
И МОЯТ ДУХ СЕ РАДВА
ВЪВ ТЕБЕ, ИСУСЕ,
ЗАЩОТО ТИ ИЗКУПИ МЕ
С БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ.

СВЯТ СИ! ОТЧЕ, СВЯТ СИ!
ГОСПОД МОЙ, ЦАР ВЕЛИК,
ОТЧЕ СВЯТ СИ!
СВЯТ СИ! ОТЧЕ, СВЯТ СИ!
ГОСПОД МОЙ, ЦАР ВЕЛИК -
ТЕБЕ ХВАЛЯ СЕГА!

САМО ТИ ДОСТОЕН СИ
ДА ПРИЕМЕШ СЛАВА И ЧЕСТ!
ДНЕС ГО ПРОСЛАВИ И ПЕЙ:
СВЯТ СИ, ТИ ДОСТОЕН СИ!
СВЯТ СИ, СВЯТ СИ,
СВЯТ СИ ГОСПОДИ!