Skip to main content

7. СВЯТ Е ГОСПОД

СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ Е ГОСПОД,
БОГ НАШ ВСЕМОГЪЩ!
СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ Е ГОСПОД,
БОГ НАШ ВСЕМОГЪЩ!

ЗЕМЯТА Е ПЪЛНА
С ТВОЙТА СЛАВА!
ЗЕМЯТА Е ПЪЛНА
С ТВОЙТА СЛАВА!
ЗЕМЯТА Е ПЪЛНА
С ТВОЙТА СЛАВА!
СВЯТ Е ГОСПОД БОГ!
АЛЕЛУЯ!
СВЯТ Е ГОСПОД БОГ!
АЛЕЛУЯ!
СВЯТ Е ГОСПОД БОГ!