Skip to main content

10. НАШИЯТ ЦАР Е ИЗДИГНАТ

НАШИЯТ ЦАР
Е ИЗДИГНАТ
ВИСОКО
И НИЙ ЩЕ ГО ХВАЛИМ!
НАШИЯТ ЦАР
Е ИЗДИГНАТ ВИСОКО
И ЩЕ ГО ХВАЛИМ ДНЕС!

ДА, ТОЙ Е БОГ!
ЗАВИНАГИ ЩЕ ВЛАДЕЙ!
ЗЕМЯ, НЕБЕ
СЕ РАДВАТ, ЧЕ ТОЙ Е ЦАР!
НАШИЯТ ЦАР Е ИЗДИГНАТ
ВИСОКО ВСРЕД НАС!