Skip to main content

12. СВЯТ СИ, СВЯТ СИ

СВЯТ СИ, СВЯТ СИ /2
ГОСПОД БОГ НАШ
ВСЕМОГЪЩИЙ,
И НИЙ ВДИГАМЕ С ЛЮБОВ
НАШИТЕ РЪЦЕ КЪМ ТЕБ!
СВЯТ СИ, СВЯТ СИ /2

МИЛИ ТАТКО, МИЛИ ТАТКО,
С БЛАГОДАРНОСТ ТВОИ ДЕЦА
СМЕ, МИЛИ ТАТКО!
И НИЙ ВДИГАМЕ С ЛЮБОВ
НАШИТЕ СЪРЦА КЪМ ТЕБ,
МИЛИ ТАТКО, МИЛИ ТАТКО!

СКЪП ИСУСЕ, СКЪП ИСУСЕ,
КАК СЕ РАДВАМЕ,
ЧЕ НИ СПАСИ, ИСУСЕ!
И НИЙ ДАВАМЕ С ЛЮБОВ
НАШИТЕ СЪРЦА НА ТЕБ,
СКЪП ИСУСЕ, СКЪП ИСУСЕ!

СВЯТИ ДУШЕ, СВЯТИ ДУШЕ,
ИЗПЪЛНИ НИ С ТВОЙТА СИЛА,
СВЯТИ ДУШЕ!
И НИЙ ХВАЛИМ ТЕ С ГЛАСА СИ
В ЗНАК НА НАШАТА ЛЮБОВ,
СВЯТИ ДУШЕ, СВЯТИ ДУШЕ!

АЛИЛУЯ, АЛИЛУЯ,
АЛИЛУЯ, АЛИЛУЯ!
И НИЙ ВДИГАМЕ С ЛЮБОВ
НАШИТЕ СЪРЦА КЪМ ТЕБ,
АЛИЛУЯ, АЛИЛУЯ!