Skip to main content

22. И ДУХЪТ И НЕВЯСТАТА

И ДУХЪТ И НЕВЯСТАТА
КАЗВАТ: "ДОЙДИ!"
ТИ, КОЙТО ЧУВАШ,
КАЖИ: "ДОЙДИ!"
И КОЙТО Е ЖАДЕН,
ДА ДОЙДЕ И ТОЙ
ДА ПИЕ ДАРОМ
ОТ ЖИВАТА ВОДА!

АЛИЛУЯ! СЛАВЕН БОГ СИ ТИ!
АЛИЛУЯ! СЛАВЕН БОГ СИ ТИ!
АЛИЛУЯ! СЛАВЕН БОГ СИ ТИ!
АЛИЛУЯ! О, СЛАВА, СЛАВА ТЕБ!