Skip to main content

24. ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

ЦАРСТВОТО БОЖИЕ
ТЪРСЕТЕ НАЙ-НАПРЕД,
И НЕГОВАТА СЛАВА!
СЪРЦАТА ВИ
ЩЕ ПРЕЛИВАТ В БЛАГОДАТ -
АЛИЛУ, АЛИЛУЯ!
АЛИЛУЯ! /4

НЕ САМО С ХЛЯБ
ЩЕ ЖИВЕЕ ЧОВЕК,
НО СЪС СЛОВАТА НА БОГА,
КАЗАНИ С ОБИЧ И МИЛОСТ
ОТ ХРИСТА - АЛИЛУ, АЛИЛУЯ!
АЛИЛУЯ! /4

ИСКАЙТЕ С ВЯРА,
ТЪРСЕТЕ ГО С ЛЮБОВ,
И БОГ ЩЕ ВИ ДАДЕ.
СЪС НЕГО ВЕЧНО
ЩЕ ПЕЕМ НА НЕБЕ -
АЛИЛУ, АЛИЛУЯ!
АЛИЛУЯ! /4