Skip to main content

26. СЛОВОТО РАБОТИ

ХРИСТОС ПОНЕСЕ
ГРЕХА МИ,
ПРЕМАХНА ГО ДАЛЕЧ.
ПОНЕСЕ ВЪРХУ СЕБЕ СИ
И БОЛЕСТИТЕ НИ -
ГРЯХ, БОЛЕСТ
НА ГОЛГОТА ТОЙ ОТНЕ!

СЛОВОТО РАБОТИ
ЧУДНО В МЕН!
СЛОВОТО РАБОТИ
ЧУДНО В МЕН!
И БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
СА ЧУВСТВА,
ОБСТОЯТЕЛСТВА,
ЩОМ СЛОВОТО
РАБОТИ ЧУДНО В МЕН!

ТОЙ БЕ ПРЕЗРЯН
ОТ ХОРАТА,
ЧОВЕК НА СКЪРБИ И ПЕЧАЛ,
НО ТОЙ СЕ НАТОВАРИ
С НАШТЕ СКЪРБИ, БОЛЕСТИ -
НА КРЪСТА
ПРИКОВАНИ БЯХА ТЕ!

ЩОМ БОЖИЕТО СЛОВО
СЛУШАМ АЗ,
НАРАСТВА МОЙТА ВЯРА
В ГОСПОДА.
ТАКА АЗ ИЗЦЕЛЯВАМ
СВРЪХЕСТЕСТВЕНО,
ЩОМ СЛОВОТО
РАБОТИ ЧУДНО В МЕН!