Skip to main content

42. ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО

ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКО
ДРУГО ЩО ТИ ПАЗИШ,
ПАЗИ СЪРЦЕТО СИ!

ЗАЩОТО ОТ НЕГО
СА ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА
И ТАМ Е ТВОЕТО
СЪКРОВИЩЕ!