Skip to main content

52. ВЕЛИЧАЯ ТЕ

ЗАЩОТО ТИ, ГОСПОДИ,
СИ НАД ЦЯЛА ЗЕМЯ!
ПРЕВЪЗВИШЕН СИ
НАД ВСИЧКИ БОГОВЕ!

ВЕЛИЧАЯ ТЕ!
ВЕЛИЧАЯ ТЕ!
ВЕЛИЧАЯ ТЕ,
ГОСПОДИ!

ЩЕ ТЕ СЛАВЯ АЗ!
ЩЕ ТЕ СЛАВЯ АЗ!
ЩЕ ТЕ СЛАВЯ АЗ, ГОСПОДИ!