Skip to main content

54. СПАСЕНИЕТО ОТ ОТЦА

СПАСЕНИЕТО ИДВА ОТ
ОТЦА НА ВИСИНИТЕ
И ОТ АГНЕТО!
БЛАГОДАРНОСТ,
СЛАВА И ЧЕСТ,
МЪДРОСТ, И СИЛА, И МОЩ

САМО НА ТЕБ
ДА БЪДЕ ЗАВИНАГИ /3
АМИН!