Skip to main content

58. НИЙ СТОИМ НА СВЯТО МЯСТО

НИЙ СТОИМ
НА СВЯТО МЯСТО
И АЗ ЗНАМ, ЧЕ АНГЕЛИТЕ
СА ТУК СЕГА!
ИСУСЕ, НИЙ ХВАЛИМ ТЕ!
НИЙ СТОИМ
ВЪВ СВЯТОТО ТИ
ПРИСЪСТВИЕ