Skip to main content

65. ДУХЪТ НА ГОСПОДА

ДУХЪТ НА ГОСПОДА Е ТУК! /2
ДУХЪТ НА ГОСПОДА
ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ДУХЪТ НА ГОСПОДА Е ТУК!

ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ Е ТУК! /2
ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ
ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ Е ТУК!

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА БОГ Е ТУК! /2
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА БОГ
ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА БОГ Е ТУК!

СИЛАТА НА БОГ Е ТУК /2
СИЛАТА НА БОГ
ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
СИЛАТА НА БОГ Е ТУК!

ИСУС ХРИСТОС Е ТУК! /2
ИСУС ХРИСТОС
ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ИСУС ХРИСТОС Е ТУК!