Skip to main content

66. ТОЗ Е ДЕНЯТ

ТОЗ' Е ДЕНЯТ /2
КОЙТО БОГ СЪТВОРИ. /2
ЩЕ ПЕЕМ НИЙ /2
ЩЕ СЕ ВЕСЕЛИМ! /2
ТОЗ' Е ДЕНЯТ,
КОЙТО БОГ СЪТВОРИ.
ЩЕ ПЕЕМ НИЙ,
ЩЕ СЕ ВЕСЕЛИМ.
ТОЗ' Е ДЕНЯТ /2
КОЙТО БОГ СЪТВОРИ.

ЧЕСТ И ХВАЛА /2
ДА СЕ НОСИ ВСЕГДА /2
ЗА ЧУДНИЙ СПАС /2
ВЪЗЛЮБИЛ И НАС! /2
БОГ ПОСЕТИ НИ,
ОТ ГРЯХ СПАСИ.
НЕМУ ХВАЛА
ПЕЙ ДУШАТА МИ!
ЧЕСТ И ХВАЛА /2
ДА СЕ НОСИ ВСЕГДА.