Skip to main content

67. ЕТО, ТОЙ Е ЖИВ

ЕТО, ТОЙ Е ЖИВ!
ИСУС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ!
ТОЙ РАЗЧУПИ
ВЕРИГИТЕ НА СМЪРТТА!
ТОЙ ВЪЗКРЪСНА,
ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ!