Skip to main content

81. АЗ СЪМ СПАСЕН

АЗ СЪМ СПАСЕН, ОСВОБОДЕН!
АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕРЕН!
ЧРЕЗ НЕГОВАТА СМЪРТ
НА КРЪСТА
АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕРЕН!

А САТАНА Е ПОБЕДЕН!
А САТАНА Е ПОБЕДЕН!
ЧРЕЗ НЕГОВАТА СМЪРТ
НА КРЪСТА
САТАНА Е ПОБЕДЕН!

О, ВЕСЕЛ ДЕН! И РАДОСТЕН!
КОГАТО ДОЙДЕ ИСУС ЗА МЕН
ЧРЕЗ НЕГОВАТА СМЪРТ
НА КРЪСТА
АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕРЕН!