Skip to main content

91. ДА БЪДЕ ИСУС ПРЕВЪЗВИШЕН

ДА БЪДЕ ИСУС ПРЕВЪЗВИШЕН,
ИЗДИГНАТО ЗНАМЕ
НАД СТРАНАТА!
ВСЕКИ ДА ВИДИ, ДА ПОЗНАЕ,
ЧЕ САМО ИСУС Е ПЪТЯТ!

ДА БЪДЕ ТОЙ,
ДА БЪДЕ ТОЙ,
ДА БЪДЕ ИСУС
ПРЕВЪЗВИШЕН!

СТЪПВАМЕ НАПРЕД В ЗЕМЯТА.
МАЛКО ПО МАЛКО ПРЕВЗЕМАМЕ
СЪС МОЛИТВА ВЪОРЪЖЕНИ.
КРЕПОСТИТЕ ПАДАТ
ДОЛУ, ДОЛУ, ДОЛУ, ДОЛУ!