Skip to main content

95. В НЕБЕСНИ МЕСТА

ГОСПОДИ, ТИ СИ КАЗАЛ
ДА ДАВАМЕ ЖЕРТВА НА ХВАЛА.
ГОСПОДИ, ТИ СИ КАЗАЛ,
КОГАТО СМЕ УТЕСНЕНИ
ДА ХВАЛИМ ТЕБ В НЕБЕСНИ МЕСТА.
В НЕБЕСНИ МЕСТА СТОИШ ВИСОКО ТИ
СЪС ПРАВДА И ЛЮБОВ
ТИ УПРАВЛЯВАШ!
НА ТРОН ОТ СВЕТЛИНА
ЦАРУВАШ ДО ВЕКА
И ЩИТ СИ БОЖЕ МОЙ, ОКОЛО МЕН.

ГОСПОДИ, ТВОЙТО СЛОВО
ЗА НАС Е ЕДНИЧКА НАДEЖДА
ВЪВ ТОЗИ СВЯТ, ТОКЛКОЗ СТУДЕН
ГОСПОДИ, ТВОЙТЕ ДУМИ
СА ЖИВА ВОДА В СЪРЦЕТО
И СВЕТЛИНА ВЪВ МРАЧНИЯ ДЕН.
ВЪВ МРАЧНИЯ ДЕН
СРЕД ГРИЖИ И ПРОБЛЕМИ
СЪС ПОГЛЕД УСТРЕМЕН
КЪМ ТВОЯТА СЛАВА
ЗАСТАВАМ ПРЕКЛОНЕН
ПРЕД ТВОЕТО ЛИЦЕ
ЦЕЛУВАМ ТЕ С ЛЮБОВ,
СПАСИТЕЛЮ МОЙ!