Skip to main content

114. ТИ СИ МОЯТ ИЗЦЕРИТЕЛ

„АЗ СЪМ ТВОЯТ БОГ, КОЙТО ТЕ ЦЕРЯ,
АЗ СЪМ ГОСПОД, ТВОЙ СПАСИТЕЛ!
ИЗПРАЩАМ СЛОВОТО СИ В БОЛЕСТТА –
АЗ СЪМ ТВОЯТ ИЗЦЕРИТЕЛ!”

ТИ СИ МОЯТ БОГ, КОЙТО МЕ ЦЕРИШ,
ТИ СИ ГОСПОД, МОЙ СПАСИТЕЛ!
ИЗПРАЩАШ СЛОВОТО СИ В БОЛЕСТТА –
ТИ СИ МОЯТ ИЗБЕРИТЕЛ!