Skip to main content

116. ПОКЛАНЯМ ТИ СЕ

ПОКЛАНЯМ ТИ СЕ
СЪС ДУХ И СЪС ИСТИНА,
ИЗДИГАМ ГЛАСЪТ СИ,
ДУХЪТ МИ КОПНЕЕ
ДА ВИДИ ТЕБ.

АЗ ИДВАМ СЕГА
С ДУМИ НА РАДОСТ,
ЗА ВСИЧКО, КОЕТО
НАПРАВИ ЗА МЕНЕ,
НА ТЕБ АЗ БЛАГОДАРЯ!

И ПЕЯ:

О-О ОСАННА,
ОСАННА, АЛИЛУЯ
НА ТЕБЕ ПЕЯ АЗ
И МОЕТО СЪРЦЕ
НА ТЕБ БЛАГОДАРИ!

ПРЕД ТЕБЕ СТОЯ,
ПРЕД ТВОЙТО ВЕЛИЧИЕ.
ИЗПРАВЕН
ПРЕД ТВОЯТА СЛАВА,
АЗ КАЗВАМ:
ДОСТОЕН СИ ТИ!

СЪС МЪДРОСТ И МОЩ
СЪЗДАТЕЛ НА ВСИЧКО СИ
И ВСЯКО ТВОРЕНИЕ
С РАДОСТ ВЪЗКЛИКВА: НА ТЕБ АЗ БЛАГОДАРЯ! / 2

И ПЕЯ:

О-О ОСАННА,
ОСАННА, АЛИЛУЯ
НА ТЕБЕ ПЕЯ АЗ
И МОЕТО СЪРЦЕ
НА ТЕБ БЛАГОДАРИ!