Skip to main content

132. ИМЕТО ГОСПОДНО

ИМЕТО ГОСПОДНО
Е ЯКА КУЛА,
ПРАВЕДНИЯ ТИЧА ТАМ
И Е СПАСЕН!

БЛАГОСЛАВЯМЕ ИМЕТО ТИ,
БЛАГОСЛАВЯМЕ ИМЕТО ТИ,
БЛАГОСЛАВЯМЕ ИМЕТО ТИ,
ГОСПОДИ!