Skip to main content

137. ИСУСЕ, ТИ СИ МОЙ БОГ

ИСУСЕ, ТИ СИ МОЙ БОГ,
ИСУСЕ, ТИ СИ МОЙ ЦАР.
ЩЕ ХВАЛЯ СВЯТОТО ТИ ИМЕ.
ТИ СИ ДОСТОЕН, БОЖЕ МОЙ!

ЗАЩОТО ТИ ПРОЛЯ
КРЪВТА СИ НА ГОЛГОТА,
ТИ ПОНЕСЕ
МОЙТЕ ГРЕХОВЕ.
СЪС ВЯРА ВЗИМАМ
СВОЕТО СПАСЕНИЕ
И ВЕЧНО ЩЕ СЪМ С ТЕБ
ВЪВ ЦАРСТВОТО.