Skip to main content

139. ХВАЛИ ГОСПОДА, ДУШЕ МОЯ

ХВАЛИ ГОСПОДА,
ДУШЕ МОЯ!
ЩЕ ХВАЛЯ ГОСПОДА
ДОКАТО ЖИВЕЯ.
ЩЕ ПЕЯ ХВАЛЕНИЕ
НА МОЯ БОГ
ДОКАТО СЪЩЕСТВУВАМ.

АЛИЛУЯ,
ХВАЛЯ ТЕБ, ГОСПОДИ!
АЛИЛУЯ,
ХВАЛЯ ТЕ ГОСПОДИ!