Skip to main content

140. ИСУСЕ ИСКАМ

ИСУСЕ, ИСКАМ ДА БЪДА С ТЕБЕ -
ДА БЪДА С ТЕБЕ ВЪВ ВЕЧНОСТТА.

ВЪВ ВЕЧНОСТТА ЩЕ ПЕЯ АЗ,
ВЪВ ВЕЧНОСТТА
ЩЕ ТЕ ХВАЛЯ АЗ.

ИСУСЕ, ИСКАМ ДА БЪДА С ТЕБЕ -
ДА БЪДА С ТЕБЕ ВЪВ РАДОСТТА.

ВЪВ РАДОСТТА ЩЕ ПЕЯ АЗ,
ВЪВ РАДОСТТА
ЩЕ ТЕ ХВАЛЯ АЗ.

ИСУСЕ, ИСКАМ ДА БЪДА С ТЕБЕ -
ДА БЪДА С ТЕБЕ ВЪВ ЛЮБОВТА.

ВЪВ ЛЮБОВТА ЩЕ ПЕЯ АЗ,
ВЪВ ЛЮБОВТА
ЩЕ ТЕ ХВАЛЯ АЗ.

ИСУСЕ, ИСКАМ ДА БЪДА С ТЕБЕ -
ДА БЪДА С ТЕБЕ ВЪВ СВЯТОСТТА.

ВЪВ СВЯТОСТТА ЩЕ ПЕЯ АЗ,
ВЪВ СВЯТОСТТА
ЩЕ ТЕ ХВАЛЯ АЗ.