Skip to main content

160. НИЕ СМЕ ХОРАТА

НИЕ СМЕ ХОРАТА НА ТАЗИ ЗЕМЯ
РОДЕНИ ЗА ВРЕМЕ КАТО ТОВА
НОСИМ ВИДЕНИЕТО НА БОГА В НАС

ЗАПАЛВА ОГЪН В НАШИТЕ СЪРЦА,
ПОСТАЯВЯ ДУМИ В НАШИТЕ УСТА
ПРИДВИЖВА СВОЯ ПЛАН НАПРЕД.

ХАЛЕЛУЯ, ХАЛЕЛУЯ, ХАЛЕЛУЯ -
ПРЕВЗЕМАМЕ ТАЗ ЗЕМЯ!
ХАЛЕЛУЯ, ХАЛЕЛУЯ, ХАЛЕЛУЯ -
ПРЕВЗЕМАМЕ ТАЗ ЗЕМЯ!

ПРЕВЗЕМАМЕ, ПРЕВЗЕМАМЕ, ПРЕВЗЕМАМЕ -
ТАЗИ ЗЕМЯ!