Skip to main content

181. ТОЙ Е МОЩНИЯТ НА ИЗРАЕЛ

И ГОСПОД ЩЕ ИЗДИГНЕ
СВОЯТ ГЛАС ВЕЛИК
И ТИ ЩЕ ИМАШ ПЕСЕН В НОЩТА,
ЕЛА НА ПЛАНИНАТА ПРИ ГОСПОДА,
ВИЖ НЕГОВАТА СЛАВА И МОЩ.

ТОЙ Е МОЩНИЯТ НА ИЗРАЕЛ, / 2
ЩЕ СЕ ЗАРАДВА
ЗЕМЯТА В ГОСПОДА.
ТОЙ Е МОЩНИЯТ НА ИЗРАЕЛ.

ОЧИТЕ НА СЛЕПИТЕ
ЩЕ СЕ ВЪЗОБНОВЯТ
И ЩЕ ПРОЧУЯТ ГЛУХИТЕ!
КУЦИ ЩЕ СКАЧАТ, ЩЕ СЕ ВЕСЕЛЯТ
ВСЕКИ ДЕН И ЧАС!

ЩЕ ВЪРШИ БОГ ЗНАМЕНИЯ
ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ.
СЪС СИЛА ЩЕ ВОЮВА ТОЙ ЗА НАС.
СЕГА С ГЛАС НА РАДОСТ
И ТИ ВЪЗКЛИКНИ:
ТОЙ Е МОЩНИЯТ НА ИЗРАЕЛ!