Skip to main content

187. ВЯРНО ЛИ, ЧЕ ДНЕС?

ВЯРНО ЛИ, ЧЕ ДНЕС?
КАКТО В СТАРИ ДНИ,
ЩОМ СЕ МОЛИМЕ,
ДЪЖД ЩЕ ЗАВАЛИ.
ИСТИНА Е И АЗ ГО ВЯРВАМ.
ЖИВЕЯ ЗА ТЕБ!
ВЯРНО Е, ЧЕ ДНЕС,
ЩОМ СЕ МОЛИМЕ
НАШАТА ЗЕМЯ
ЩЕ ВИДИ ЧУДЕСА.
ИСТИНА Е И АЗ ГО ВЯРВАМ.
ЖИВЕЯ ЗА ТЕБ!

ЩЕ ПРОМЕНИМ
ИСТОРИЯТА НА ТАЗ ЗЕМЯ,
ЩЕ ЗАНЕСЕМ
ИСТИНАТА ДО ХОРАТА,
ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ, ЩЕ УСТОИМ.
В ТВОИТЕ РЪЦЕ / 2 СТОИМ,
В ТВОИТЕ РЪЦЕ / 2 СЕГА.

БОЖИЯТ НАРОД
СЕ ИЗПРАВЯ ДНЕС
С ИСТИНА В РЪКА
И ОГЪН В СЪРЦА,
ЩЕ ВИДИМ ЧУДЕСА,
ЩЕ ЧУЕМ АНГЕЛИ,
НАРАНЕНИТЕ - ИЗЦЕЛЯВАНИ.
ИСТИНА Е И АЗ ГО ВЯРВАМ,
ЖИВЕЯ ЗА ТЕБ / 2, ИСУС,
ЖИВЕЯ ЗА ТЕБ / 2, СЕГА.