Skip to main content

189. МОЯТ БОГ Е МОГЪЩ

МОЯТ БОГ Е МОГЪЩ --
ВСИЧКИ НУЖДИ
МОИ СНАБДЯВА
ОТ БОГАТСТВОТО СИ
В СЛАВА.
МОЯТ БОГ Е МОГЪЩ --
ВСИЧКИ НУЖДИ
МОИ СНАБДЯВА
В СЛОВОТО.

ПЪРВО ТЪРСИ
ЦАРСТВОТО МУ
И ПРАВЕДНОСТ,
И ВСИЧКО ЩЕ ТИ СЕ
ПРИБАВИ В ТОЗИ СВЯТ!