Skip to main content

192. ТИ СИ ЧИСТ И СВЯТ

НИЙ ТЕ ХВАЛИМ,
БОГ НАШ ВСЕМОГЪЩ --
ПРЕВЪЗВИШЕН,
ЦАРУВАЩ В СВЕТЛИНА!
ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ТИ --
ДА СЕ СВЕТИ СРЕД НАС!
ТИ СИ ЧИСТ И СВЯТ --
ДУХ, ОТЕЦ И СИН --
ЦАР НА ВСИ И ГОСПОДАР!

ДА СЕ СВЕТИ,
ДА СЕ СВЕТИ
ИМЕТО ТИ СРЕД НАС!