Skip to main content

208. ЩЕ ХВАЛИМ НАШИЯ ЦАР!

ЩЕ ХВАЛИМ НАШИЯ ЦАР!
ЩЕ СЕ ПОКЛАНЯМЕ ДНЕС
И ЩЕ ИЗДИГНЕМ СВЯТИ РЪЦЕ.
ЩЕ ХВАЛИМ НАШИЯ ЦАР!

ЩЕ ГО ХВАЛИМ
ВСЯКА СУТРИН,
ХВАЛИМ ВСЯКА НОЩ,
ХВАЛИМ ВСЕКИ ДЕН.
И ЩЕ ИЗДИГНЕМ
ИМЕТО НА ИСУС.
ЧУЙ НИЕ ПЕЕМ СЕГА -
ЩЕ ХВАЛИМ НАШИЯ ЦАР!