Skip to main content

213. АЗ ВЛИЗАМ В СВЕТАЯ СВЕТИХ

АЗ ВЛИЗАМ В СВЕТАЯ СВЕТИХ –
АЗ ВЛИЗАМ ЧРЕЗ КРЪВТА НА ХРИСТА.
АЗ ВЛИЗАМ В СВЕТАЯ СВЕТИХ –
АЗ ВЛИЗАМ ДА СЕ ПОКЛОНЯ.

ОТЧЕ, ХВАЛЯ ТЕ, ПОКЛАНЯМ СЕ!
ОТЧЕ, ХВАЛЯ ТЕ, ПОКЛАНЯМ СЕ!
ИМЕТО ТИ СВЯТО, СВЯТО Е!
ИМЕТО ТИ СВЯТО, СВЯТО Е!

МОСТ:
НЕКА ОБЛАКЪТ НА СЛАВА НИ ПОКРИЕ
И РЕКАТА НА ЖИВОТ НИ ПОТОПИ!
НЕКА ЦАРСТВОТО ТИ В НАС ДА ЦАРУВА,
НЕКА СЛЕЗЕ СЛАВАТА ТИ!