Skip to main content

14. СЛАВА НА ХРИСТА

СЛАВА, СЛАВА!
СЛАВА НА ХРИСТА!

ТИ СИ ЧУДЕСЕН,
И ДОСТОЕН ЗА ХВАЛА
ТАМ НА ТВОЯ ТРОН!
ПРИНАСЯМЕ ТИ
ЖЕРТВА НА ХВАЛА
ПРЕД СВЯТИЯ ТИ ТРОН!