Skip to main content

23. ИСУСЕ, ГРЕЙ

БОЖЕ, ТВОЙТА ЛЮБОВ
ЩЕ СВЕТИ!
В ТОЗИ СВЯТ НА ГРЕХА
ЩЕ СВЕТИ!
ИСУС Е СВЕТЛИНАТА
ЗА ВСИЧКИ НАС.
ИСТИНАТА НИ ОСВОБОЖДАВА.
ИСУСЕ, ТИ НИ ОГРЕЙ!

ИСУСЕ, ГРЕЙ!
ИЗПЪЛНИ ТАЗ СТРАНА
СЪС ВЯРА!
ВЛЕЙ ТВОЯ ДУХ
ВЪВ СЪРЦАТА НИ!
ВЪЗПЛАМЕНИ ТОЗ НАРОД
ДНЕС ЗА ТВОЯ СЛАВА!
ДАЙ БЛАГОДАТ,
ИЗПРАТИ СВЕТЛИНА!