Skip to main content

63. ТИ СИ ДОСТОЕН

ТИ СИ ДОСТОЕН,
ТИ СИ ДОСТОЕН,
ТИ СИ ДОСТОЕН, ГОСПОДИ!
ДА ПРИЕМЕШ СЛАВА,
СЛАВА И ПОЧИТ,
СЛАВА, И ПОЧИТ, И ВЛАСТ!

ЗАЩОТО СЪЗДАЛ СИ
ТИ ВСИЧКИ ТВОРЕНИЯ -
ВСИЧКО СЪЗДАЛ СИ ЗА ТЕБ!
ЗА ТВОЯ СЛАВА
ТИ НИ СЪЗДАДЕ.
ТИ СИ ДОСТОЕН И СВЯТ!