Skip to main content

77. ЩОМ ДУХЪТ НА БОГА

ЩОМ ДУХЪТ НА БОГА Е
ВЪВ СЪРЦЕТО МИ,
АЗ ЩЕ ПЕЯ КАТ' ДАВИД.

АЗ ЩЕ ПЕЯ /3 КАТ' ДАВИД!

ЩОМ ДУХЪТ НА БОГА Е
ВЪВ СЪРЦЕТО МИ
ЩЕ СЕ РАДВАМ КАТ' ДАВИД.

ЩЕ СЕ РАДВАМ /3 КАТ' ДАВИД!

ЩОМ ДУХЪТ НА БОГА Е
ВЪВ СЪРЦЕТО МИ
ЩЕ ЖИВЕЯ КАТ' ДАВИД.

ЩЕ ЖИВЕЯ /3 КАТ' ДАВИД!

ЩОМ ДУХЪТ НА БОГА Е
ВЪВ СЪРЦЕТО МИ
ЩЕ СЕ МОЛЯ КАТ' ДАВИД!

ЩЕ СЕ МОЛЯ /3 КАТ' ДАВИД!

ЩОМ ДУХЪТ НА БОГА Е
ВЪВ СЪРЦЕТО МИ
ЩЕ ЦАРУВАМ КАТ' ДАВИД!

ЩЕ ЦАРУВАМ /3 КАТ' ДАВИД!