Skip to main content

112. ИСУС ХРИСТОС Е ГОСПОД

ИСУС ХРИСТОС Е ГОСПОД
НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ -
ТОЙ ВЛАДЕЕ ВСИЧКО,
ВЛАДЕЕ ВЕЧНОСТТА.
ИСУС ХРИСТОС Е ЦАРЯ
НА ВСИЧКИТЕ ЦАРЕ,
ТОЙ Е ГОСПОДАРЯ
НА ГОСПОДАРИТЕ.

ТОЙ Е ПРАВЕДЕН И ИСТИНЕН,
ТОЙ Е МИЛОСТИВ И ТЪРПЕЛИВ,
ТОЙ Е ПЪРВИЯ И ПОСЛЕДНИЯ,
ТОЙ Е ГОСПОД И ЖИВИЯ БОГ!

ТИ СИ ВЕЧНИЯ СПАСИТЕЛ!
ТИ СИ МОЯ ПЪТ В ПУСТИНЯТА!
ТИ СИ РЕКА ТЕЧАЩА В МЕНЕ!
ТИ СИ МОЯ СВЕТЛИНА!

ИСУСЕ, ТИ СИ ГОСПОД
НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ -
ТИ ВЛАДЕЕШ ВСИЧКО,
ВЛАДЕЕШ ВЕЧНОСТТА.
ИСУСЕ, ТИ СИ ЦАРЯ
НА ВСИЧКИТЕ ЦАРЕ,
ТИ СИ ГОСПОДАРЯ
НА ГОСПОДАРИТЕ.

ТИ СИ ПРАВЕДЕН И ИСТИНЕН,
ТИ СИ МИЛОСТИВ И ТЪРПЕЛИВ,
ТИ СИ ПЪРВИЯ И ПОСЛЕДНИЯ,
ТИ СИ ГОСПОД И ЖИВИЯ БОГ!

ТИ СИ ВЕЧНИЯ СПАСИТЕЛ!
ТИ СИ МОЯ ПЪТ В ПУСТИНЯТА!
ТИ СИ РЕКА ТЕЧАЩА В МЕНЕ!
ТИ СИ МОЯ СВЕТЛИНА!