Skip to main content

127. ОТКРОВЕНИЕ 4:11

СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ Е
ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩИ,
КОЙТО БЕ И КОЙТО Е,
И КОЙТО ИДЕ.

ДОСТОЕН СИ, ГОСПОДИ НАШ
И БОЖЕ НАШ
ДА ПРИЕМЕШ СЛАВА,
ПОЧИТ И СИЛА,

ЗАЩОТО ТИ
СЪЗДАЛ СИ ВСИЧКО
И ПОРАДИ ТВОЯТА ВОЛЯ
ВСИЧКО Е СЪЩЕСТВУВАЛО
И Е БИЛО СЪЗДАДЕНО.