Skip to main content

138. ГОСПОД ЦАРУВА

ГОСПОД ЦАРУВА,
ОБЛЕЧЕН Е С ВЕЛИЧИЕ!
ГОСПОД ЦАРУВА,
ОПАСАН Е СЪС МОЩ!
ГОСПОД ЦАРУВА
С ПРАВДА И ЗАВИНАГИ!
ГОСПОД ЦАРУВА
С МЪДРОСТ И ЛЮБОВ.

САМО НА ТЕБЕ,
БОЖЕ НА ТЕБЕ,
ПОЧЕСТ И СЛАВА
ПОДОБАВА!
САМО НА ТЕБЕ,
БОЖЕ НА ТЕБЕ,
МЪДРОСТ И СВЯТОСТ
ЗАВИНАГИ!