Skip to main content

168. ДА ХВАЛИМЕ БОГ

ДА ХВАЛИМЕ БОГ,
ДА ХВАЛИМЕ БОГ!
ДА ИЗДИГНЕМ ЦАРЯ!
В НЕГО ДА СЕ РАДВАМЕ
И НЕГО ДА ПРОСЛАВИМ!

НАПРАВИ НИ СВОБОДНИ
И ОТ НИЩО НЕ СЕ БОИМ.
НАПРАВИ НИ СВОБОДНИ,
ОТ СЪРЦЕ СЕ РАДВАМЕ!

ВЪВ НАШИЯ БОГ,
ВЪВ НАШИЯ ЦАР.
В НЕГО ДА СЕ РАДВАМЕ
И НЕГО ДА ПРОСЛАВИМ.