Skip to main content

4. В ТЕБЕ СМЕ ЕДНО

В ТЕБЕ СМЕ ЕДНО,
В ТВОЯ ДУХ И В ЛЮБОВТА.
НИЕ СМЕ ЕДНО ВЪВ ТЕБ СЕГА!
ДА ПОЗНАЕ СВЕТА,
ЧЕ ДАДЕ СВОЯ СИН, ОТЧЕ,
В ТЕБ НИЕ СМЕ ЕДНО!