Skip to main content

148. АЗ ИМАМ РАДОСТ

АЗ ИМАМ РАДОСТ! / 2
ОТ БОЖИЯ ТРОН СЕ ИЗЛИВА
ЖИВА ВОДА ВЪВ МЕН.

АЗ ИМАМ РАДОСТ! / 2
ЗАПИСАНО -
МОЕТО ИМЕ Е ЗАПИСАНО,
ТАМ НА НЕБЕТО Е ЗАПИСАНО,
В КНИГАТА НА ЖИВОТ - АЛИЛУЯ!

ТАЗИ РАДОСТ, КОЯТО ИМАМ, СВЕТЪТ НЕ МИ Я Е ДАЛ, /3
НЕ МИ Я Е ДАЛ
И НЕ МОЖЕ ДА МИ Я ВЗЕМЕ.

ТОЗИ МИР, КОЙТО ИМАМ,
СВЕТЪТ НЕ МИ ГО Е ДАЛ. /3
НЕ МИ ГО Е ДАЛ
И НЕ МОЖЕ ДА МИ ГО ВЗЕМЕ.