Skip to main content

87. О, СЛАВА

О, СЛАВА! О, СИЛА!
О, ПОЧИТ НА ТЕБ!

СВЯТИ ОТЧЕ, НИЙ ХВАЛИМ ТЕ!
СКЪП ИСУСЕ, СПАСИТЕЛ!
СВЯТИ ДУШЕ, НИЙ ЧАКАМЕ /3
ЗА ОГЪН /2