Skip to main content

30. СЛАВА, БЛАГОДАРНОСТ

СЛАВА,
БЛАГОДАРНОСТ САМО
НА ИСУСА! /3

ИСУС, ВЗЕМИ МЕ И
УПОТРЕБИ! /3

ИСКАМ ДА НОСЯ АЗ
БЛАГАТА ВЕСТ! /3

АЛИЛУЯ! /6